همه موارد »  جستجو براساس  نام و نام خانوادگی :

جمال سبحانی از سال 58 تا سال67
جمال سبحانی توضیحات :
علیرضا شفیعی از سال 67 تا سال71
علیرضا شفیعی توضیحات :
حسین عاملی از سال 72 تا سال77
حسین عاملی توضیحات :
کریم صالح از سال 77 تا سال79
کریم صالح توضیحات :
محمد رضا دهقان از سال 79 تا سال82
محمد رضا دهقان توضیحات :
کرامت اله هوشنگی از سال 82 تا سال85
کرامت اله هوشنگی توضیحات :
حسام کاشانی از سال 82 (تیرماه) تا سال82 (دی ماه)
حسام کاشانی توضیحات :
علیرضا نجابت از سال 82(مهرماه) تا سال82(اسفند)
علیرضا نجابت توضیحات :
علیرضا دیهیمی از سال 85 تا سال89
علیرضا دیهیمی توضیحات :
حبیب اله فرح بخش از سال 89 تا سال92
حبیب اله فرح بخش توضیحات :
هاشم مظاهری زاده از سال 92(مهرماه) تا سال تاکنون
هاشم مظاهری زاده توضیحات :
 
تمامی حقوق این پرتال متعلق به اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز می باشد.