همه موارد »  جستجو براساس  نام و نام خانوادگی :

جمال سبحانی از  سال 1358
تا سال 1367
جمال سبحانی توضیحات :
علیرضا شفیعی از  سال 1367
تا سال 1371
علیرضا شفیعی توضیحات :
حسین عاملی از  سال 1372
تا سال 1377
حسین عاملی توضیحات :
کریم صالح از  سال 1377
تا سال 1379
کریم صالح توضیحات :
محمد رضا دهقان از  تیرماه سال 1379
تا سال 1382
محمد رضا دهقان توضیحات :
علیرضا نجابت از  مهر ماه سال 1382
تا اسفند ماه 1382
علیرضا نجابت توضیحات :
کرامت اله هوشنگی از  اسفند ماه سال 1382
تا سال 1385
کرامت اله هوشنگی توضیحات :
علیرضا دیهیمی از  سال 1385
تا سال 1389
علیرضا دیهیمی توضیحات :
حسام کاشانی از  تیرماه سال 1389
تا بهمن ماه سال 1389
حسام کاشانی توضیحات :
حبیب اله فرح بخش از  سال 1389
تا سال 1392
حبیب اله فرح بخش توضیحات :
هاشم مظاهری زاده از  مهرماه سال 1392
تا بهمن ماه سال 1396
هاشم مظاهری زاده توضیحات :
محمد جواد کشاورزی از  بهمن ماه سال 1396
تا کنون
محمد جواد کشاورزی توضیحات :
 
تمامی حقوق این پرتال متعلق به اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز می باشد.