شعرخوانی آقای حدادی مترجم دیوان گوته در هفته فرهنگی آلمان در شیراز


منبع : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
۱۲۹۲
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز