دیدار سفیر آلمان و شهردار شیراز در خصوص هفته فرهنگی آلمان در شیراز


منبع : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
۷۱۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز