شماره های تماس اداره کل

 
عنوان نام خانوادگی تلفن مستقیم داخلی
مسئول دفتر مدیر کل
 
آقای جلیلی 32229821 201-200
معاون اداره کل ارتباطات      203
رئیس اداره ارتباطات بین الملل آقای مظاهری زاده   114
مسئول امور هماهنگی ارتباطات     211
مترجم آقای قاسمی   116
کارشناس بین الملل خانم عباسی   115
کارشناس بین الملل خانم بنه ایی   108
رئیس اداره اطلاع رسانی آقای ایزدی   203
کارشناس آگهی ها خانم اسکندرنیا   118
کارشناس فناوری اطلاعات خانم رضایی   119
کارشناس ارتباطات رسانه  خانم مظلوم   112
کارشناس ارتباطات رسانه  خانم نوروزی   106
کارشناس ارتباطات رسانه  خانم سروش نیا   104
مسئول امور انتشارات آقای مصلی نژاد   113
کارشناس گرافیک خانم شیرالی   107
مسئول امور سمعی و بصری آقای توانگر 32229823 101
کارشناس سمعی و بصری  آقای نامجو   102
کارشناس سمعی و بصری  آقای میرخاقانی   103
کارشناس تشریفات آقای زارعی   209
کارشناس تشریفات آقای طحانی   207
کارپرداز آقای اکرمی   210
مسئول امور پژوهش و افکارسنجی      
مسئول امور اداری   32229822 111
مسئول دبیرخانه خانم عابدی   110
  خانم روستا   109
فکس     117
مرکز 137   32229001 - 32229002  
 
تلفنخانه و فکس 32229706 32229707 32229708

منبع : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
۹۴۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز