شماره های تماس اداره کل

 
عنوان نام خانوادگی تلفن مستقیم داخلی
مسئول دفتر مدیر کل
 
آقای جعفری 32229821 201-200
معاون اداره کل ارتباطات  آقای صدری   203
رئیس اداره ارتباطات بین الملل آقای مظاهری زاده 32222023  
کارشناس اداره کل ارتباطات      
کارشناس بین الملل آقای قاسمی   110
رئیس اداره اطلاع رسانی آقای جورکش   112
کارشناس آگهی ها خانم اسکندرنیا   114
کارشناس فناوری اطلاعات خانم رضایی   113
کارشناس ارتباطات رسانه  خانم مظلوم   209
کارشناس رسانه خانم نوروزی   206
کارشناس رسانه خانم شیرالی   210
کارشناس سمعی و بصری آقای توانگر 32229823 101
مسئول امور سمعی و بصری  آقای پردل 32229823 102
رئیس اداره اطلاع یابی و ارتباطات مردمی آقای شهریاری    
مسئول امور انتشارات آقای مصلی نژاد   107
کارشناس تبلیغات محیطی      
س اداره تشریفات، مراسم و مناسبت ها آقای ایزدی   118
کارشناس تشریفات آقای زارعی   119
مسئول امور اداری خانم هاشمی نسب 32229822 113
کارشناس آمار      
مسئول دبیرخانه خانم عابدی   116
فکس     117
مرکز 137   32229001 - 32229002  
 
تلفنخانه و فکس 32229706 32229707 32229708

منبع : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
تعداد بازدیدها : ۴۲۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز