سلامت اداری


تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده ۳ :دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ( ۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف)  کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها،تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها،استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، مفاصاحساب ها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

تبصره ۲: تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه های مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم می گردد.
 

منبع : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
۱۰۶۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا:  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز