سلامت اداری


تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده ۳ :دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ( ۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف)  کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها،تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها،استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلاتاعطائی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهرهبرداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

تبصره ۲: تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب میشود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم میگردد.

منبع : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
تعداد بازدیدها : ۲۵۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این پرتال متعلق به اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز می باشد.